Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Telefon Pantas 03-2147 9000 | webmaster@dbp.gov.my
   
Laman Web Rasmi
Dewan Bahasa Dan Pustaka

tentang_dbp

LOKASI

Nov 01, 2016 - Dewan Bahasa dan Pustaka, Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur. MALAYSIA.   LOKASI                         ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/60

AKTA

Nov 01, 2016 - AKTA         Akta 213 - Akta Dewan Bahasa dan Pustaka (Disemak - 1973) Akta 930 -Akta DBP (Pindaan dan Perluasan) 1995 Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967(Disemak - 1971) Akta Bahasa Kebangsaaan (Pindaan dan Perluasan) 1983 Akta 605 - Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/58

ANUGERAH KUALITI

Nov 01, 2016 - ANUGERAH KUALITI        1999 ANUGERAH EMAS Q-PEN Bahagian Pentadbiran Am Mini Konvensyen QCC Peringkat Wilayah Tengah Tajuk Projek : Pembaziran Eelektrik di DBP, Ibu Pejabat 1999 ANUGERAH PERAK Q-PEN Bahagian Pentadbiran Am Konvensyen QCC Peringkat Wilayah Tengah Tajuk Projek : Pembaziran Elektrik di DBP, Ibu Pejabat 2001 ANUGERAH EMAS PEKASA Bahagian Penyelidikan Bahasa Konvensyen QCC Peringkat Wilayah Tengah Tajuk Projek : Kos Upah yang Tinggi bagi Penyediaan Data Korpus ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/55

MS ISO 9001:2008 DBP

Nov 01, 2016 -
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/53

Carta Organisasi

Nov 01, 2016 -      
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/50

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2010

Nov 01, 2016 - BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN PERKHIDMATAN SASARAN JUMLAH DILAKSANA PENCAPAIAN           JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS             mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/48

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2011

Nov 01, 2016 - BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN PERKHIDMATAN SASARAN JUMLAH DILAKSANA PENCAPAIAN           JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS             mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/46

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2012

Nov 01, 2016 - BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN PERKHIDMATAN SASARAN JUMLAH DILAKSANA PENCAPAIAN           JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS             mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut  standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/44

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2013

Nov 01, 2016 - BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN PERKHIDMATAN SASARAN JUMLAH DILAKSANA PENCAPAIAN           JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS             mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/42

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014

Nov 01, 2016 - BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN PERKHIDMATAN SASARAN JUMLAH DILAKSANA PENCAPAIAN           JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS             mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut ...
Tags matched : tentang_dbp
└http://dbp.vox10.com/index.php/pages/view/40

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk kepada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.